Živnosti

 

 

ZITOS, s.r.o má oprávnenie na tieto činnosti.

 1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným  prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/v rozsahu voľnej živnosti,
 2. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
 3. Sprostredkovateľská činnosť /mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/,
 4. Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
 5. Technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
 6. Faktoring a forfaiting,
 7. Výroba reklamy,
 8. Školiaca činnosť,
 9. Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie,
 10. Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností – prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
 11. Prípravné práce k realizácii stavby,
 12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 14. Manikúra-pedikúra,
 15. Čistiace a upratovacie služby,
 16. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
 17. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami,
 18. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava,
 19. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 20. Výroba a hutnícke spracovanie kovov,
 21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
 22. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.