VEMYJobs

Vitajte na našej oficiálnej stránke 

Agencija za pomoć otvaranje firme u Slovačkoj i dobijanja radne vize na osnovu iste, pomoć u servisiranju svih obaveza vezanih oko firme, pomoć oko jezika ( Slovačko-Srpski )

Ak máte záujem podnikať  na Slovensku, alebo v EÚ, tak budete potrebovať veľa dokladov. Ich vybavenie a zabezpečenie je pomerne komplikované a zdĺhavé nie len pre Slováka, ale ešte zložitejšie pre cudzinca.  VEMY Job’s má 5 ročné skúsenosti a spokojných 150 klientov zo Srbska, ktorý našli uplatnenie napr. v PSA PEUEGOT, Trnava…..

Zabezpečíme pre vás na základe zákona 404/2011 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov  doklady, ktoré vám umožnia legálny pobyt na Slovensku.

Zabezpečíme pre vás na základe zákona 455/1991  Zákon o živnostenskom podnikaní  Živnostenský list, ktorý vám umožní oficiálne podnikať na Slovensku.

Zabezpečíme pre vás na základe zákona 431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve  oficiálné účtovníctvo a daňové priznanie k výkonu vášho podnikania na Slovensku.

Zabezpečíme pre vás na základe zákona 580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení  povinné zdravotné poistenie pre istotu vášho zdravia počas celého pobytu na Slovensku.

Zabezpečíme pre vás na základe zákona 461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení   sociálne poistenie  počas celého vášho pobytu na Slovensku

Pokiaľ by ste chceli pracovať ako Slovenský podnikateľ v zahraničí, tak vám vieme zabezpečiť potvrdenie  A1

 

Naša spoločnosť sídli na Hospodárskej ulici  54 v Trnave

môžete nás kontaktovať na:

+421907 836 311

Vesna: + 421 957 948 930, Viber
Mihajlo: + 421 836 907 311
Mihajlo: + 381 9239 64 054 Viber

v Slovenskom aj v Srbskom jazyku

vemytt@vemyjoobs.com