Nájom

ZITOS, s.r.o už poskytla priestory pre služby na ulici 9. mája 54 v Trnave.

Na prízemí a naposchodí sa nachádza:

Fyzioterapeut – Martina Záhumenská