Kontakt

 ZITOS, s.r.o.                                                                                                                                9.mája 2212/54                                                                                                                             917 02 Trnava                                                                                                                                 Poslať email

Výpis z obchodného registra

Poskytujeme:

 1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  /maloobchod/,
 2. alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
 3. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
 4. Sprostredkovateľská činnosť /mimo činností vylúčených z
  pôsobnosti živnostenského zákona/,
 5. Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
 6. Technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
 7. Faktoring a forfaiting,
 8. Výroba reklamy,
 9. Školiaca činnosť,
 10. Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje
  zvláštne povolenie,
 11. Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a
  doplnkových činností – prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
 12. Prípravné práce k realizácii stavby,
 13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 15. Manikúra-pedikúra,
 16. Čistiace a upratovacie služby,
 17. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
 18. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami,
 19. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava,
 20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 21. Výroba a hutnícke spracovanie kovov,
 22. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
 23. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,