Superbarter

     Keď sa firme z rôznych dôvodov nedarí predať svoje výrobky alebo služby za eurá v dostatočnom objeme a množstve – podľa svojich predstáv, môže sa zaregistrovať v bártrovom systéme, a tam môže ponúknuť svoje výrobky alebo služby – za bártrové eurá. Takto si firma – klient bartrového systému – môže zarobiť popri bežných eurách aj BARTROVÉ EURÁ. Tieto zarobené bártrové eurá sa potom dajú použiť na nákupy – od ľubovoľného klienta bártrového systému.

Naša spoločnosť je zmluvným partneromSuperbarter2